ซีคอนสแควร์ ทุ่ม 3 ล้าน ผุด ป้ายหยุดรถโดยสารประจำทางติดแอร์ พลังงานจากแสงอาทิตย์ ที่แรกในไทย